Emne


Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Et emne er det, der tales og skrives om, som et dokument behandler eller er om, eller det, der søges information om.

Indholdsfortegnelse

Emnebestemmelse


Henning Spang-Hanssen (1974, side 35) skrev: "At angive en ytrings eller teksts emne – "hvad den handler om" – hører med til at kunne et naturligt sprog, og at sige eller skrive noget om et opgivet emne er en færdighed, som opøves i skolen".

Det siger sig selv, at manglende emnekendskab kan være en forhindring for at kunne bestemme et dokuments emne. Hvis man ikke ved at Pico da Neblina er en bjergtinde i Brasilien, kan man ikke fastslå at en tekst om denne hører til emnet "Brasiliens geografi". Man kan naturligvis slå det op, men så gør man sig afhængig af andres emnebestemmelse, og manglende emnekendskab betyder også manglende forudsætninger for at vurdere andre personers emnebestemmelser. Manglende emnekendskab betyder således at man ikke i det konkrete kan fastslå en teksts eller ytrings emne eller vurdere kvaliteten af allerede foretagne emneangivelser. Det kan også på det abstrakte plan skabe forvirring om hvad begrebet emne betyder hvis man ikke arbejder frem og tilbage mellem det konkrete og abstrakte niveau på grund af manglende emnespecifik viden.

Foruden problemet med emnekendskab knytter der sig problemer om subjektivitet og objektivitet til emnebestemmelsen. Er en emnebestemmelse af fx en bog alene bestemt af bogens indhold, eller er den også bestemt af de mulige svar, som bogen kan formidle, og som emnebestemmelsen skal bidrage til at formidle? Det første betegnes "indholdsorienteret emnebestemmelse," det sidste betegnes spørgsmålsorienteret emnebestemmense (jf Hjørland, 1992, 1993).

Emnebetegnelser


Resultatet af en emneanalyse af fx en tekst eller et billede kan udtrykkes i forskellige sprog eller symbolsystemer, herunder i "naturligt sprog" (fx dansk) eller i særlige "kontrollerede vokabularer", der er udviklet til formålet, herunder emneordslister, tesauri, klassifikationssystemer osv. I bl.a. danske folkebiblioteker beskrives bøgers emne dels ved en klassifikationskode fra systemet "DK5", dels ved emneord.

Et givent symbolsystem er et udtryk for en "verdensopfattelse" (eller en opfattelse af noget konkret, fx en kunstopfattelse). De, der er oplært i et specifikt system, tenderer imod at overtage dette systems verdensopfattelse. Det er derfor vigtigt at udforske og udfordre de forskellige verdensopfattelser, så emneanalysen ikke bliver smalsporet og ensidig – og så symbolsystemerne kan videreudvikles.

Synonymer og nærsynonymer


Betegnelsen "emne" anvendes nogle gange synonymt med betegnelser som fx "handler-om", "aboutness", "topik", "tema", og "indhold", mens der andre gange skelnes mellem (nogle) af disse begreber.

Emne kan adskilles fra indhold fordi tekster med forskelligt indhold kan tildeles samme emne. Emne kan adskilles fra tema fordi forskellige artikler i et temanummer normel vil indekseres med forskellige emneord.

I lingvistik anvendes bl.a. begrebsmodsætningerne topik-kommentar (engelsk: topic-comment) og tema-rema (engelsk: theme-rheme).

Litteratur


Hjørland, B. (1992). The Concept of "Subject" in Information Science. Journal of Documentation, 48(2), 172-200. http://dlist.sir.arizona.edu/2135/01/the%20concept%20of%20subject.pdf Arkiveret 29. august 2008 hos Wayback Machine

Hjørland, B. (1993). Begrebet "emne". pp. 45–126 I: Emnerepræsentation og informationssøgning. Bidrag til en teori på kundskabsteoretisk grundlag. Göteborg: Valfrid. Publiceringsföreningen för inst Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och Centrum för biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet. (Dissertation).

Spang-Hanssen, H. (1974). Kunnskapsorganisasjon, informasjonsgjenfinning, automatisering og språk Arkiveret 4. juli 2009 hos Wayback Machine. I: Kunnskapsorganisasjon og informasjonsgjenfinning. Oslo: Riksbibliotektjenesten, pp. 11–61.

Eksterne links


Wikipedia (Engelske udgave). Topic-comment

Se ogsåKategorier: Biblioteks- og informationsvidenskab
Oplysninger pr: 02.10.2021 01:15:31 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historik])    Licens: CC-BY-SA-3.0

Ændringer: Alle billeder og de fleste designelementer, der er relateret til dem, blev fjernet. Nogle ikoner blev erstattet af FontAwesome-Icons. Nogle skabeloner blev fjernet (som "artikel skal udvides) eller tildeles (som" hatnotes "). CSS-klasser blev enten fjernet eller harmoniseret.
Wikipedia-specifikke links, der ikke fører til en artikel eller kategori (som "Redlinks", "links til redigeringssiden", "links til portaler") blev fjernet. Hvert eksternt link har et ekstra FontAwesome-ikon. Foruden nogle små designændringer blev medie-container, kort, navigationsbokse, talte versioner og Geo-mikroformater fjernet.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk tages fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er en manuel verifikation ikke mulig. Derfor garanterer LinkFang.org ikke nøjagtigheden og virkeligheden af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, der er forkert i øjeblikket eller har en unøjagtig visning, er du velkommen til at kontakt os: e-mail.
Se også: Aftryk & Fortrolighedspolitik.