Interessentskab - da.LinkFang.org

Interessentskab
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Et interessentskab (forkortes I/S) er en virksomhed, der ejes og drives af to eller flere personer, som kan være enten fysiske eller juridiske. Ejerne kaldes interessenter.

Indholdsfortegnelse

Interessentskabets forhold


Stiftelse

Der er ikke særlige krav til oprettelse af stiftelsesdokumenter eller krav om en særlig stiftelsesprocedure. Interessentskabet kan stiftes alene ved en aftale herom mellem deltagerne. Denne aftale kan principielt være mundtlig. Da de spørgsmål, som deltagerne skal tage stilling til, er mangfoldige og i nogle henseender særdeles komplicerede, udformes interessentskabsaftalen normalt skriftligt. Hvis der af en eller anden grund ikke indgås en interessentskabsaftale er der gennem tiden ved domstolenes afgørelser af opståede tvister, dannet rammer, som regulerer interessentskabets forhold. Den enkelte interessent kan alene kun træffe enkle beslutninger om den daglige drift, mens beslutninger om større investeringer kræver enighed.

Kapitalkrav

Der stilles ikke krav om et kapitalindskud fra deltagernes side. Spørgsmålet om eventuelt indskud aftales dog normalt i forbindelse med oprettelsen af interessentskabet.

Hæftelse

I et interessentskab hæfter deltagerne personligt, direkte og solidarisk for alle virksomhedens forpligtelser.

Dette betyder:

Lovbestemmelser

Et interessentskab er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Loven indeholder bl.a. en definition af et interessentskab og navneregler.

Skat

Et interessentskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Interessenterne skal medtage resultatet på deres egne selvangivelser.

Grænseoverskrivende virksomhed

Det er også muligt for personer eller virksomheder af forskellig nationalitet, at bruge interessentskabsformen. EU-regler om Europæiske Økonomiske Firmagrupper – EØFG – regulerer dette forhold.

Anvendelse


Interessentskabet anvendes især ved samarbejde mellem et fåtal af personer. Den kan anvendes på meget forskellige virksomhedstyper lige fra ejendomsbesiddelse til store virksomheder. Formen har især været udbredte inden for liberale erhverv, dvs. læger, dyrlæger, ingeniører, arkitekter, advokater og revisorer. Flere af disse erhverv er efterhånden gået over til at drive virksomhed i selskabsformer med begrænset ansvar på grund af de større risici, der efterhånden er forbundet med disse erhverv.

Historie


Man har drevet virksomhed i interessentskabsform i hvert fald fra romertiden, hvor den type virksomhed benævntes societas.

Kategorier: Virksomhedsformer
Oplysninger pr: 24.05.2020 01:23:55 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Ændringer: Alle billeder og de fleste designelementer, der er relateret til dem, blev fjernet. Nogle ikoner blev erstattet af FontAwesome-Icons. Nogle skabeloner blev fjernet (som "artikel skal udvides) eller tildeles (som" hatnotes "). CSS-klasser blev enten fjernet eller harmoniseret.
Wikipedia-specifikke links, der ikke fører til en artikel eller kategori (som "Redlinks", "links til redigeringssiden", "links til portaler") blev fjernet. Hvert eksternt link har et ekstra FontAwesome-ikon. Foruden nogle små designændringer blev medie-container, kort, navigationsbokse, talte versioner og Geo-mikroformater fjernet.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk tages fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er en manuel verifikation ikke mulig. Derfor garanterer LinkFang.org ikke nøjagtigheden og virkeligheden af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, der er forkert i øjeblikket eller har en unøjagtig visning, er du velkommen til at kontakt os: e-mail.
Se også: Aftryk & Fortrolighedspolitik.