Revisor - da.LinkFang.org

Revisor


(Omdirigeret fra Statsautoriseret_revisor)Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen.

En revisor er en person, der har som arbejde at revidere regnskaber, det vil sige at kontrollere deres rigtighed – om bilag forefindes, kontoplanen overholdes m.m.

Indholdsfortegnelse

Autorisation


Der er knyttet to autorisationsordninger til revisor-erhvervet:

I Danmark skal man have bestået Cand.merc.aud for at blive statsautoriseret revisorer.

Registrerede revisorer kan nøjes med en HD i regnskab samt en række tillægsfag (den obligatoriske del af cand.merc.aud). Det er ikke længere muligt at tage eksamen som registreret revisor.

En meget stor del af den autoriserede revision udføres af de fire store (big four) verdensomspændende revisionsfirmaer Deloitte, PwC, Ernst & Young og KPMG, som alle er repræsenteret i Danmark.

Desuden findes en række personer, der er beskæftigede som revisorer, men som ikke er godkendt (titlen er ikke beskyttet). Endelig er der mange foreningsvalgte revisorer, som hyppigt er uden særlige forudsætninger for at gennemføre revision – men er valgt ud fra et godt omdømme og sund fornuft.

Revisionspligt i Danmark


Selskaber der har en vis størrelse, skal lade deres regnskaber revidere af en registeret eller autoriseret revisor. Hvis et selskab i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider to af følgende størrelser skal regnskaberne revideres:

- Mere end 12 ansatte.

Børsnoterede selskaber og virksomhederunder finansielt tilsyn skal revideres af en statsautoriseret revisor.

Revision


Revisionen skal sikre, at det aflagte regnskab giver et retvisende billede (Årsregnskabsloven, kapitel 3). For den offentlige økonomi – herunder foreninger og fonde, som bestyrer offentlige tilskud – er kravet i princippet det samme, idet der hyppigt også skal gennemføres forvaltningsrevision; det skal kontrolleres, at anvendelse af resurser er i overensstemmelse med de givne regler, og at anvendelsen sker på en effektiv måde.

Revisionen kan ske ved en kombination af følgende tre metoder:

Resultatet af revisionen er en påtegning af regnskabet, hvor:

  1. Det reviderede regnskab identificeres.
  2. Det påpeges, at det er ledelsens aflagte regnskab, som er revideret.
  3. Der redegøres (kort) for den udførte revision.
  4. Der redegøres for eventuelle forbehold (herunder eventuelt forbrug af midler, som ikke er i overensstemmelse med regler eller bevillinger under det offentlige område).
  5. Der gives eventuelle supplerende oplysninger.
  6. Der konkluderes, om regnskabet kan anses for retvisende.

Såfremt der ikke er forbehold eller supplerende oplysninger, og regnskabet er retvisende, siges der at være tale om en blank påtegning.


Fravælgelse af revision sker ved stiftelse af et selskab eller på en ordinær generalforsamling.

Andre opgaver


Ud over selve revisionen bistår revisorer kunderne med en række andre ydelser.

Udarbejdelse af skatteregnskab er en opgave, som revisor typisk inddrages i. Skattereglerne er komplekse, og det er sjældent økonomisk for virksomheden selv at bibeholde ekspertise på skatteområdet.

Økonomisk rådgivning indgår ligeledes hyppigt, idet revisor kan være sparringspartner for ledelsen omkring større økonomiske beslutninger.

Udarbejdelse eller opstilling af regnskab kan ligeledes indgå.

For en række mindre revisionsfirmaer er bogføring ligeledes et stort forretningsområde. Håndværksmestre og mindre forretningsdrivende indleverer alle bilag til revisor, som så forestår bogføringen og udarbejdelse af regnskabet.

Uanset revisors deltagelse i udarbejdelse af regnskab og eventuelt også bogføring vil aflæggelse af regnskabet være ledelsens ansvar.

Tilsyn og klager


Alle former for klager over revisorer eller revisionsvirksomheder indberettes til Revisornævnet.

Den uafhængige tilsynsvirksomhed Revisortilsynet, der blev etableret i 2003, fører tilsyn med alle statsautoriserede og registrerede revisorer og revisionsvirksomheder, ligesom de udfører en lovbestemt kvalitetskontrol.

Eksterne henvisninger


Kategorier: Stillingsbetegnelser | Regnskabsvæsen
Oplysninger pr: 23.05.2020 06:07:12 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Ændringer: Alle billeder og de fleste designelementer, der er relateret til dem, blev fjernet. Nogle ikoner blev erstattet af FontAwesome-Icons. Nogle skabeloner blev fjernet (som "artikel skal udvides) eller tildeles (som" hatnotes "). CSS-klasser blev enten fjernet eller harmoniseret.
Wikipedia-specifikke links, der ikke fører til en artikel eller kategori (som "Redlinks", "links til redigeringssiden", "links til portaler") blev fjernet. Hvert eksternt link har et ekstra FontAwesome-ikon. Foruden nogle små designændringer blev medie-container, kort, navigationsbokse, talte versioner og Geo-mikroformater fjernet.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk tages fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er en manuel verifikation ikke mulig. Derfor garanterer LinkFang.org ikke nøjagtigheden og virkeligheden af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, der er forkert i øjeblikket eller har en unøjagtig visning, er du velkommen til at kontakt os: e-mail.
Se også: Aftryk & Fortrolighedspolitik.